START


                       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

                                             w Strzyżowie

                                                ul.  Patryna 11

                                                 38-100 Strzyżów

                                                 tel. (17) 2762 620

                                                 fax.       (17) 2762 620

                                       e-mail:    sosw_strzyzow @wp.pl

     KONTO BANKOWE – 98 9168 0004 0000 2251 2000 0010 z dopiskiem „Rada Rodziców”


 

»Plan pracy dydaktyczno, wychowawczej i opiekuńczej rok 2016/2017«

»Załącznik do planu pracy«