♦ Internat

Internat


     Internat działający przy SOSW  obejmuje całodobową opieką mieszkających w nim wychowanków. Dzieci mają zapewnione komfortowe warunki życia oraz specjalistyczną pomoc wykształconej kadry nauczycieli i wychowawców. Korzystają z pięciu posiłków – dieta jest dostosowana do ich wieku i potrzeb.

      Wychowankowie internatu aktywnie spędzają czas na zajęciach popołudniowych . Biorą udział w różnych kołach zainteresowań:

  • kółko plastyczno – techniczne
  • kółko kulinarne
  • kółko czytelnicze
  • kółko krajoznawcze
  • kółko sportowe
  • kółko arteterapeutyczne

   Wychowawcy w internacie starają się, aby dzieci mogły korzystać z ciekawych form spędzania wolnego czasu. Organizowane są urodziny, imieniny wychowanków, zabawy karnawałowe, dyskoteki, wyjścia do groty solnej, na sanki, spacery po najbliższej okolicy, wyjścia na wernisaże do DK „Sokół”, wyjścia do fryzjera, wyjazdy na halę sportową.

    Co roku ważnym wydarzeniem jest dla nas Wigilia przygotowywana w internacie. Wspólnie lepimy pierogi, pieczemy ciasteczka, a później w rodzinnej atmosferze dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy.

     Pod opieką wychowawców uczniowie pielęgnują ogródek wokół szkoły, przyrządzają smakołyki w pracowni kulinarnej, korzystają z pracowni komputerowej.

    Wychowankowie odnoszą też sukcesy w wielu konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych. Ważnym wydarzeniem był udział wychowanków internatu w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Jego pomysłodawcą oraz patronką jest Anna Dymna i Fundacja Mimo Wszystko.

Zapraszamy  😉