♦ Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie


Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

„Pobudzenie ruchowego, poznawczego

emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka,

od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności

do czasu podjęcia nauki w szkole”


   W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzyżowie od września 2011r. rozpoczęto prowadzenie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to reakcja społeczności Ośrodka na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. Celem pracy Zespołu jest kompleksowa pomoc małemu dziecku i jego rodzinie od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

    Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą. Prowadzone są one w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. W chwili obecnej mamy już 28 małych podopiecznych.

   Specjaliści pracujący z dziećmi dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych i w tym celu opracowują Indywidualne Programy Terapeutyczne do pracy z dzieckiem i jego rodziną.
Oprócz terapii dziecka nieodzownym elementem działań Zespołu Wczesnego Wspomagania jest wspieranie i współpraca z rodzicami przez służenie im pomocą, radą, prowadzeniem zajęć w ich obecności i z ich udziałem.

W tak krótkim czasie naszej działalności za sukces mona uznać radość i uśmiech na twarzy dziecka i rodzica oraz chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach.

     Możemy pochwalić się  współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom takimi jak:

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzyżowie
  • PCPR w Strzyżowie
  • ZOZ w Strzyżowie
  • Stowarzyszenie „Tak Życiu”
  • „Caritas”
  • Szkołami z terenu powiatu i terenu województwa Podkarpackiego
  • Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
  • Zakładami pracy: CS „Roksana”, „Polsport”, Spółdzielnią „ ASPORD”, Spółdzielnia „Uniwersum” w Warszawie, Z. P. M. Pana Marka Leśniaka

 

          Wskazówki dla rodziców aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania:

  • rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka
  • wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

         Grupowe zajęcia terapeutyczne

          Od września 2015r. w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka i Jego Rodziny rozpoczęliśmy w naszym Ośrodku cykl grupowych zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają około półtorej godziny. Tematyka tych zajęć jest różnorodną uwzględnia terapie: ruchową, pedagogiczną, psychologiczna i logopedyczna. W trakcie tych spotkań rodzice maja możliwość obserwacji swoich dzieci podczas bezpośredniej pracy z nimi. Sami również włączają się w proces terapeutyczny, wykonując pod okiem terapeutów różne ćwiczenia ze swoimi dziećmi. Omawiane są z rodzicami możliwości, postępy ich dzieci, a także problemy dydaktyczno – wychowawcze. Rodzice zapoznawani są z przykładowymi ćwiczeniami, które mogą prowadzić ze swoim dzieckiem w domu. Z kolei dzieci dodatkowo uczą się nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych, współpracy w grupie. Zajęcia te maja na celu ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych ze strony środowiska rodzinnego i Zespołu Wczesnego Wspomagania, co zapewnia większe i szybsze efekty pracy z dziećmi.Zespół Wczesnego Wspomagania

Wszystko znajdziesz tu:  Oddział wczesnego wspomagania – > ogólne zasady rekrutacji