♦ Konferencje

Konferencje


→ SZKOLENIE AAC

         21.11.2016r. w naszym Ośrodku odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Temat szkolenia: ,, AAC w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji”. Prowadzące: Aneta Wolak, Marta Kucharzyk i Justyna Pilch podzieliły się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji językowej.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn dsc07156-copy dsc07161-copy dsc07173-copy dsc07172-copy dsc07175-copy dsc07177-copy

         W części pierwszej, która miała charakter teoretycznej prezentacji przekazano informacje dotyczące zasadności stosowania AAC, różnych grup użytkowników, dostępnych systemów znaków do komunikacji oraz strategii ich wprowadzania.

         W części drugiej, praktycznej przedstawiono stosowane w Ośrodku pomoce do porozumiewania się (pojedyncze symbole, tablice, książki oraz komunikatory). Udzielono wskazówek technicznych dotyczących tworzenia znaków oraz różnorodnych strategii komunikacyjnych.

Na zakończenie żywo dyskutowano nad zastosowaniem AAC względem poszczególnych uczniów. Omówiono sytuacje sprzyjające uczeniu się używania znaków. Określono również kolejne zadania związane z wdrażaniem AAC w Ośrodku . → Komunikacji MAKATON

         W styczniu 2016 roku w naszej placówce odbyła się wewnątrzszkolna konferencja doskonaląca, dotycząca Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON. Prowadzące: Joanna Bury, Zofia Strzępek oraz Magdalena Stolarewicz dzieliły się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas Szkolenia Podstawowego PRKM z pozostałymi pracownikami Ośrodka.

Program konferencji:

  1. Wykład : Podstawowe informacje o metodzie Makaton w Polsce.

    Historia, terminologia, podział znaków, informacje o gestach i symbolach graficznych, adresaci metody, techniki stosowania znaków, cel i zalety stosowania znaków Makaton.

  2. Wykład: Symbole Makaton.

    Podstawowe informacje o symbolach graficznych Makatonu tj. charakterystyka symboli Makaton, zalety posługiwania się symbolami, adresaci, kryteria tworzenia symboli i całych wypowiedzi z ich wykorzystaniem. Prezentacja.

  3. Nauka gestów Makaton. Poziomy 1-4.

  4. Ćwiczenia utrwalające gesty.

Dyskusja

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem poznali symbole graficzne metody oraz z ogromnym zaangażowaniem uczyli się gestów Makatonu. Przez cały czas trwania konferencji słuchacze zadawali prowadzącym wiele istotnych pytań. W ostatnim punkcie spotkania wszyscy żywiołowo dyskutowali, wyrażając swoją opinię o metodzie oraz wspólnie planowali dla których uczniów będzie ona wskazana w naszej placówce.

Zdjęcia zobaczysz w galerii »

   1. Kinezyterapia – terapia ruchem.

  cam00634-copy 201211051708-copy    

      W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli,  dnia 22.10.2015 r. odbyło się szkolenie skierowane do kadry pedagogicznej pracującej w naszym Ośrodku 20101108074-copy cam07200-copypt.: „Kinezyterapia – terapia ruchem. Badanie pacjenta, systematyka ćwiczeń”. Zostało ono wykonane w formie prezentacji multimedialnej i przeprowadzone było przez nauczyciela, cam00636-copy 20101119081-copyfizjoterapeutę Grzegorza Fąfarę pracującego w naszym Ośrodku. Prezentacja składała się z dwóch części.

       Pierwsza część została poświęcona ukazaniu nauczycielom podstawowych metod badania ucznia  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20110304287-copyniepełnosprawnego ruchowo w celu ustalenia programu usprawniania ruchowego. Przedstawione zostały tutaj sposoby pomiaru długości i obwodów części ciała oraz zakresu ruchomości stawów. Ukazany został również sposób badania siły mięśniowej w oparciu o test mięśniowy Lovetta. 201209141650-copyDruga część została poświęcona systematyce kinezyterapii. Nauczycielom zostały przedstawione różne formy ćwiczeń w podziale na: kinezyterapię miejscową kinezyterapię ogólną i metody 201110061067-copy  kinezyterapeutyczne. Na przykładzie zdjęć uczniów wykonanych podczas ćwiczeń w naszej szkole, został ukazany szczegółowo podział ćwiczeń w oparciu o systematykę kinezyterapii miejscowej.Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dnia 28. 02. 2012r. w naszym Ośrodku odbyła się Wojewódzka Konferencja Samokształceniowa „Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Diagnoza umiejętności matematycznych. Na konferencję przyjechali do nas nauczyciele szkół specjalnych z różnych miejscowości województwa podkarpackiego.

Konferencja przebiegała w dwóch etapach. Podczasdsc05495_1024x576 pierwszego etapu, nauczyciele dowiedzieli się, dlaczego warto diagnozować poziom umiejętności matematycznych u uczniów upośledzonych oraz przypomnieli sobie główne teorie rozwoju, na których oparta jest diagnoza. Prowadząca pani Beata Potwora przedstawiła dwie serie eksperymentów diagnostycznych wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. W pierwszej serii pt. „Dziecięce liczenie” zaprezentowała 4 próby: liczenie, gra, ustalanie równoliczności zbiorów, dodawanie i odejmowanie. W drugiej serii eksperymentów, prowadząca wyjaśniła rolę operacyjnego rozumowania dla efektów uczenia się matematyki i przedstawiła 6 prób dotyczących inteligencji operacyjnej: próba stałości ilości nieciągłych (stałości liczby elementów w zbiorze), próba tworzenia konsekwentnych serii, próba stałości masy, próba stałości długości, próba stałości objętości i próba klasyfikacji.

dsc05494_1024x576W drugim etapie konferencji pani Beata, wspólnie z innymi nauczycielami, pokazała praktyczne zastosowanie propozycji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej w pracy z dziećmi młodszymi i starszymi.  Oprócz prezentowanych ćwiczeń, zabaw (m.in „Polowanie  na tygrysa”), gier (m.in. gry z serii KATASTROF, gry planszowe, gry z rozwiniętym wątkiem matematycznym) i ciekawych pomocy (m.in. koła z przemiennością dnia i nocy, pór roku, miesięcy, dni tygodnia w kolejności od reprezentacji en-aktywnej, poprzez ikoniczną, aż do symbolicznej, płaskie wieże, „Winda”), goście mogli zobaczyć jak usprawniać dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych, w jaki sposób rozwijać operacyjne rozumowanie w zakresie potrzebnym do tworzenia się pojęcia liczby naturalnej oraz jak „przeciągnąć” dziecko na kolejny poziom klasyfikowania. dsc05490_1024x576Drugi etap konferencji przeplatany był filmami przedstawiającymi pracę indywidualną i grupową, pracę z dziećmi młodszymi i starszymi, z dziećmi na niższym i wyższym poziomie   umiejętności matematycznych, z wykorzystaniem propozycji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody Marii Montessori oraz własnych pomysłów nauczycieli. Nauczyciele, którzy przyjechali na naszą konferencję, mogli zapoznać się z ciekawymi książkami i pomocami dotyczącymi umiejętności matematycznych oraz mogli skosztować wypieków przygotowanych przez uczniów i wychowawców naszego Ośrodka.