» Grupa wsparcia

 

PROGRAM GRUPY WSPARCIA

DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

        Wstęp:

       Nieoczekiwane przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego jest zawsze ogromnym szokiem, bardzo trudnym i niezwykle bolesnym przeżyciem dla rodziny. Każdy rodzic jest  przecież indywidualną i niepowtarzalną jednostką więc w różny sposób może przechodzić stadia emocjonalnego przystosowania się do nowej sytuacji. Niektórym z nich do końca życia trudno jest pogodzić się ze stanem zdrowia swojego dziecka. Większość rodziców adaptuje się jednak do tej sytuacji i stara się konstruktywnie wspomagać własne dzieci w rozwoju. Związane jest to z wieloma codziennymi obciążeniami, takimi jak: ogromne zmęczenie, niedobór snu, izolacja społeczna, lęk, wstyd itp. Należy zatem wspierać rodziny dzieci niepełnosprawnych jako ich pierwsze i podstawowe środowisko rozwoju.

       Cel ogólny:

 • Poprawa samopoczucia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

       Cele szczegółowe:

 • Akceptacja przez rodziców choroby dziecka,
 • Minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
 • Dowartościowanie rodziców, wskazanie ich mocnych stron,
 • Możliwość podzielenia się swoją opowieścią, doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego,
 • Doskonalenie samowglądu przez rodziców (nabycie umiejętności nazywania emocji, określenie ich nasilenia, pozwolenie sobie na ich zwerbalizowanie),
 • Wsparcie rodziców w problemach związanych z wychowaniem zdrowego rodzeństwa niepełnosprawnego dziecka,
 • Umożliwienie rodzicom kontaktu ze specjalistami,
 • Dostarczenie rodzicom relaksu,
 • Nauka rodziców umiejętności radzenie sobie z przejawami izolacji społecznej.

 

       Formy pracy:

       Spotkania grupy odbywają się w każdą środę o godzinie 16:30 w SOSW w Strzyżowie i trwają 1,5 godziny, z wyjątkiem przerw ustawowych i dni wolnych od zajęć wynikających z kalendarza roku szkolnego. Mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej:

 1. Zajęcia psychologiczno-warsztatowe (spotkanie z psychologiem)
 2. Zajęcia edukacyjne (spotkanie z prawnikiem, lekarzem, dietetykiem, pielęgniarką, księdzem itp.)
 3. Zajęcia relaksacyjne (zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, masaż, treningi relaksacyjne, wizualizacje zwiększające poczucie własnej wartości itp.)

 

     Osoby prowadzące: Joanna Bury i Magdalena Wojtaszek