- Konspekty

Grupa Wsparcia


KONSPEKT I

TEMAT: WAKACYJNE WSPOMNIENIA.

 

Data: 29.09.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic zna kontrakt i główne cele Grupy Wsparcia.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Rodzic potrafi zwerbalizować swoje oczekiwania w stosunku do prowadzących spotkania.

 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, kontrakt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

4. Przypomnienie treści kontraktu, wprowadzenie ewentualnych zmian, złożenie podpisów.

5. Wypowiedź rodziców na temat: „co mi się podobało na Grupie, a co chciałbym zmienić. Jaką tematykę chciałbym poruszyć podczas kolejnych spotkań”.

6. Wspomnienia z wakacji przy kawie i ciastku.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT II

TEMAT: „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”.

 

Data: 06.10.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic zna kontrakt i główne cele Grupy Wsparcia.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Rodzic integruje się z resztą grupy.

 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, kontrakt, instrumenty muzyczne, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

4. „Rundka” z imionami.

5. Przypomnienie treści kontraktu, wprowadzenie ewentualnych zmian, złożenie podpisów przez rodziców pierwszy raz uczestniczących w spotkaniu.

6. Podział na grupy. Przedstawienie zasad konkursu muzycznego.

7. Konkurs muzyczny pt. „ Śpiewanie na zawołanie”.

8. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT III

TEMAT: Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona.

 

Data: 12.10.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi zrelaksować się przy treningu Jacobsona.
 • Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennym życiu i w sytuacjach stresowych.
 • Zauważa różnicę między stanem napięcia a odprężenia mięśniowego.

Metody: pogadanka, trening relaksacyjny.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna

Pomoce: konspekt, nagranie na CD treningu relaksacji progresywnej Jacobsona. Sala przygotowana do relaksacji: materace i pufy z kocami i poduszkami, kadzidełka, świeczki. Ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Nazwanie przez uczestników spotkania samopoczucia z jakim przychodzą lub emocji towarzyszącym im na początku spotkania. Określenie na skali stopnia ich nasilenia.

3. Przedstawienie rodzicom tematu, planu, głównych celów spotkania.

4. Podsumowanie konkursu z poprzedniego spotkania.

5. Trening relaksacji progresywnej Jacobsona.

6. Omówienie treningu.

7. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8. Nazwanie przez uczestników spotkania emocji towarzyszącym im na końcu spotkania. Określenie na skali stopnia ich nasilenia.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT IV

TEMAT: NAUCZYCIEL IDEALNY.

 

Data: 20.10.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic potrafi wymienić cechy idealnego nauczyciela.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy, markery, arkusz papieru.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

4. „Rundka” z imionami.

5. Odrysowanie konturu postaci na arkuszu papieru.

6. Dyskusja na temat cech jakie zdaniem uczestników grupy powinien posiadać idealny nauczyciel. Wypisanie ich na papierze.

7. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT V

TEMAT: WSPANIAŁE DZIECIAKI.

 

Data: 27.10.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic dostrzega i potrafi wymienić pozytywne cechy swoich dzieci.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy, markery, kolorowe kartki.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

4. Podsumowanie ostatniego spotkania.

5. Rozdanie przez prowadzących kolorowych kartek i markerów. Instruktarz do zadania.

6. Tworzenie przez rodziców „ pozytywnego portretu swojego dziecka” wg instruktarzu.

7. Rundka z portretami- wszyscy dopisują 1 pozytywną cechę dziecka do każdego portretu.

8. Pozytywna prezentacja portretów.

9. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

10. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

11. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


 

KONSPEKT VI

TEMAT: „ CO INNI POWIEDZĄ”.

Data: 03.11.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna model A-B-C ze Stosowanej Analizy Zachowania. Potrafi zastosowaćgo w praktyce.
 • Rodzic potrafi identyfikować swoje myśli i emocje.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

4. Przypomnienie Modelu A-B-C ze Stosowanej Analizy Zachowania (prowadzący wspólnie z rodzicami).

5. Przedstawienie przykładowej opowieści przez prowadzącą.

6. Podział uczestników spotkania na grupy.

7. Opisanie przez rodziców (wg Modelu A-B-C) „co inni powiedzą” w reakcji na sytuację z powyższej opowieści.

8. Burza mózgów na temat myśli i emocji pojawiających się w konkretnych sytuacjach.

9. Wnioski.

9. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

10. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

11. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT VI I

TEMAT: „ CO INNI POWIEDZĄ”CIĄG DALSZY.

Data: 17.11.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna model A-B-C ze Stosowanej Analizy Zachowania. Potrafi zastosowaćgo w praktyce.
 • Rodzic potrafi identyfikować swoje myśli i emocje.
 • Rodzic potrafi nazwać swoje emocje oraz określić ich nasilenie na 10 stopniowej skali.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania ” Bardzo ucieszył mnie dziś fakt że…”

4. Przedstawienie na modelu A-B-C konkretnej sytuacji- myśli- emocji z ostatniego spotkania przez prowadzących, a następnie dokończenie przez rodziców kolejnego przykładu.

5. Burza mózgów na temat „Co inni poiwedzą”.

6. Dyskusja na temat „Co rodzice sądzą na temat myśli (B) z omawianych przykładów.

7. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT VIII

TEMAT: COŚ POZYTYWNEGO

Data: 23.11.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi określić czego nie chce w swoim życiu.
 • Rodzic potrafi przekształcić zdania zaczynające się od „nie chcę”, w ich przeciwieństwa.
 • Rodzic potrafi określić to, czego pragnie w swoim życiu.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: podawcza, dyskusja, test.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; mini test „Czego naprawdę pragniesz?”; lista pytań, które warto zadawać sobie każdego poranka; kartki; markery; ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Pozytywnym zdarzeniem dzisiejszego dnia było…”

4. Mini test „ Czego naprawdę pragniesz?”( załącznik nr 1).

5. Podsumowanie.

6. Rozdanie rodzicom listy pytań, które warto zadawać sobie każdego ranka (załącznik nr 2).

7. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

 

 

Załącznik nr 2

PYTANIA,

KTÓRE WARTO ZADAWAĆ SOBIE KAŻDEGO RANKA!!!

 1. Co w moim życiu sprawia, że jestem szczęśliwy?

 1. Co ekscytującego może się dziś zdarzyć?

 2. Za co jestem prawdziwie wdzięczna/y w tym momencie?

 3. Na co szczególnie czekam dzisiejszego dnia?

 4. Kogo kocham i kto kocha mnie?

Załącznik nr 1

Mini test: Czego naprawdę pragniesz?

KROK 1. Weź kartkę i napisz, czego nie chcesz. Pisz tak, jak pojawiają się zdania w twojej głowie, bez zastanowienia. Nie zatrzymuj się, nie oceniaj tego, co piszesz, daj się ponieść myślom. Gdy skończysz wsłuchaj się w siebie. Jak się czujesz po wykonaniu tej części ćwiczenia? Przeczytaj stworzoną przez siebie listę.

KROK 2. Teraz przekształć wszystkie zdania zaczynające się od „nie chcę”. Zapisz na kartce stwierdzenia, które będą przeciwieństwem tego, czego nie chcesz.

Przykłady:

Jeśli napisałeś: „Nie chcę czuć przygnębienia”, zastanów się, co chciałbyś czuć zamiast przygnębienia. Następnie zmień to zdanie na pozytywne, np. „chcę czuć radość”.

Jeśli napisałeś: „ Nie chcę tej pracy”, napisz „Chcę mieć pracę, w której będę mógł się rozwijać”.

Nie chcę być chory”- „ Chcę być zdrowy”. „Nie chcę mieć problemów finansowych”.- „Chcę doświadczać obfitości finansowej”.

Przeczytaj nowe zdania. Jak się czujesz, kiedy je czytasz?

KROK 3. Na razie pracowałeś nad tym, czego byś chciał. Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że właśnie dzieje się to, czego pragniesz. A więc:

 • Czujesz radość.

 • Masz pracę, w której się rozwijasz.

 • Jesteś zdrowy.

 • Doświadczasz obfitości finansowej.

Co odczuwasz, kiedy przyjmujesz te stwierdzenia jako prawdziwe? Jak czujesz się fizycznie i psychicznie? Jak zmieniło się twoje samopoczucie w porównaniu z tym, jakie miałeś przed tym ćwiczeniem?


KONSPEKT IX

TEMAT: CZAS POMYŚLEĆ O CHOINCE

Data: 01.12.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wykonywania ozdób świątecznych.
 • Rodzic potrafi wykonać bombki choinkowe za pomocą balona, sznurka i kleju..
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: arteterapia, swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; balony; klej vicol; pędzle; kordonek; kartka z napisem ” bardzo ucieszył mnie dziś fakt, że…”; ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „Bardzo ucieszył mnie dziś fakt, że…”.

4. Przygotowanie sali i instruktarz do zadania.

5. Wykonywanie bombek choinkowych.

6. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

7. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

8. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT X

TEMAT: CHWILA DLA SIEBIE

Data: 14.12.2016 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Rodzic poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne drugiej osobie na twarz i dłonie.
 • Rodzic potrafi dostrzec, jak ważny jest czas poświęcony samemu sobie.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; wygodne fotele; świece zapachowe; naturalne maseczki na twarz i dłonie( załącznik nr 1); ręczniki; ciepła woda; muzyka relaksacyjna; ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „Przyjemność sprawia mi….”.

4. Pogadanka na temat „ jaką mam cerę, jak o nią dbam, którą maseczkę wybieram”.

5. Rozdanie przepisów na domowe maseczki dla różnych typów skóry. Dokonanie wyboru.

6. Podział na grupy ( po 2 osoby).

7. Przejście do przygotowanej sali (z fotelami, lampkami zapachowymi, muzyką relaksacyjną )

8. Nakładanie sobie nawzajem w parach maseczek na twarz, szyję i dłonie.

9. Czynności porządkowe.

10. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

11. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

 1. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

 


KONSPEKT XI

TEMAT: ZGADUJ ZGADULA!

 

Data: 12.01.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

·                    Rodzic motywuje się do wysiłku intelektualnego.

·                    Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; zagadki, żetony i nagrody, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Przyjemność sprawiło mi dziś….”.

4. Podział na grupy.

5. Przypomnienie zasad systemów motywacyjnych przez rodziców.

6. Rozwiązywanie zagadek z zastosowaniem systemu motywacyjnego.

7. Podsumowanie.

8. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XII 

TEMAT: MÓW TAK ABY CIĘ ROZUMIANO

 

Data: 09.02.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic potrafi komunikować się w sposób jasny i przejrzysty.

·         Rodzic zna zasady prawidłowego komunikowania się.

·         Rodzic motywuje się do wysiłku intelektualnego.

·         Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: swobodna rozmowa, gra „Mów – ja rysuję”.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; karty zadań, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Lubię gdy…”.

4.      Wykonywanie ćwiczenia „Mów – ja rysuję”.

a)                  z zasłoniętą twarzą i brakiem możliwości zadawania pytań;

b)                  z kontaktem wzrokowym i możliwością komunikowania się.

5.      Omówienie ćwiczenia. Wnioski.

6.      Wypisanie na tablicy zasad potrzebnych do skutecznego komunikowania się.

7.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9.      Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XIII

TEMAT: RYSUJĘ – ZGADUJĘ

 

Data: 16.02.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic potrafi komunikować się w sposób niewerbalny (gestem, mimiką, rysunkiem).

·         Rodzic potrafi odczytać przekaz niewerbalny komunikowany przez inną osobę.

·         Rodzic dobrze się bawi podczas gry w KALAMBURY.

·         Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: swobodna rozmowa, gra „Kalambury”.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; markery, tablica, medale z ciastek, podium, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Chciałabym…”.

4.      Gra w Kalambury (tytuły filmów) – kolejno, każda z osób przedstawia poprzez gest i rysunek wymyślony przez siebie tytuł filmu. Pozostali uczestnicy zabawy próbują odgadnąć prezentowany tytuł. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi otrzymują punkt.

5.      Podsumowanie zabawy – zliczanie punktów.

6.      Nagradzanie zwycięzców na podium.

7.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9.      Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XIV

TEMAT: ŚPIEWAJĄCA GRUPA WSPARCIA

 

Data: 23.02.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic potrafi zapomnieć o problemach dnia codziennego.

·         Rodzic umie dobrze bawić się podczas gry „Odgaduję – wyśpiewuję”.

·         Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: swobodna rozmowa, gra „Odgaduję – wyśpiewuję”.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; markery, specjalnie przygotowane na kartonikach „śpiewanki – zgadywanki”, medale „wyśmienity śpiewak grupowy”, podium, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali.

5.      Dokończenie przez rodziców zdania „ Moją ulubioną piosenką jest…”.

6.      Podział uczestników na dwie grupy.

7.      Gra „Odgaduję – wyśpiewuję” – przedstawiciel grupy losuje kopertę ze „śpiewanką – zgadywanką”, odkrywa jedną z kart, a następnie grupa ma wymyślić piosenkę, w której zawiera się prezentowany na kartoniku obrazek lub słowo. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi otrzymują punkt.

8.      Podsumowanie zabawy – zliczanie punktów.

9.      Nagradzanie zwycięzców na podium medalami „wyśmienity śpiewak grupowy”.

10.  Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

11.  Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XV 

TEMAT: MÓWIMY GESTAMI

 

Data: 02.03.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic rozumie pojęcia: kinezjetyka, proksemika, parajęzyk.

·         Rodzic potrafi odgadnąć komunikat niewerbalny przekazywany przez inną osobę.

·         Rodzic umie za pomocą gestów, mimiki i intonacji przekazać daną informację.

Metody: swobodna rozmowa, gra „Odgaduję – wyśpiewuję”.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; markery, specjalnie przygotowane karteczki z opisanymi sygnałami /gotowości, dominacji, szoku itp./ oraz z zachowaniami niewerbalnymi, tekst do czytania,, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5.      Dokończenie przez rodziców zdania „ Sygnałem mojej gotowości do zajęć jest…”.

6.      Mini wykład na temat komunikacji niewerbalnej i mowy ciała.

7.      Losowanie karteczek z sygnałami /gotowości, dominacji, szoku itp./.

8.      Prezentacja wylosowanego sygnału przez uczestnika grupy do przygotowanego tekstu.

9.      Odgadywanie przekazu słownego

10.  Losowanie kartek z zachowaniami niewerbalnymi – próba odpowiedzi, co one mogą oznaczać.

11.  Omówienie.

12.  Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

13.  Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XVI

TEMAT: CZUJĘ… KIEDY TY…

 

Data: 09.03.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic wie z jakich części składowych zbudowany jest komunikat JA.

·         Rodzic potrafi wypowiadać się za pomocą komunikatu JA.

·         Rodzic różnicuje komunikat TY od komunikatu JA.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; markery, kartki, pisaki, tabelka zawierająca strukturę komunikatu JA, paluchy z serem przygotowane przez klasę II SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5.      Dokończenie przez rodziców zdania „ JA…”.

6.      Mini wykład na temat komunikatu JA, jego struktury, różnic miedzy komunikatem Ty i JA.

7.      Omówienie tabeli ze strukturą komunikatu JA.

8.      Indywidualne tworzenie przez rodziców własnych przykładów komunikatu JA na podstawie instrukcji zawartych w tabeli.

9.      Podsumowanie.

10.  Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

11.  Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XVII

TEMAT: CZUJĘ… KIEDY TY…

ciąg dalszy

 

Data: 16.03.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

·         Rodzic potrafi przekształcić komunikat TY na komunikat JA.

·         Rodzic rozumie, że konsekwencją nazwania swoich emocji jest stosowanie komunikatu JA.

·         Rodzic potrafi wypowiadać się za pomocą komunikatu JA.

·         Rodzic różnicuje komunikat TY od komunikatu JA.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; markery, kartki, pisaki, ćwiczenia, rolada przygotowana przez klasę
II SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie przybyłych rodziców.

2.      Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3.      Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4.      Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5.      Dokończenie przez rodziców zdania „ Czuję…kiedy Ty…”.

6.      Przypomnienie zasad konstruowania komunikatu JA przez rodziców.

7.      Ćwiczenie 1: „Wyrażamy uczucia”.

8.      Ćwiczenie 2: „Ćwiczymy komunikat JA”.

9.      Ćwiczenie 3: „Przekształcamy TY na JA”.

10.  Dyskusja.

11.  Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

12.  Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XIX

TEMAT: ŚWIĘTA TUŻ TUŻ !

Data: 30.03.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Iwona Kozioł, Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wykonywania ozdób świątecznych.
 • Rodzic potrafi wykonać jajko- pisankę techniką De Qupage.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; jajka styropianowe, serwetki, lakiery, farby, pędzle, klej, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Podczas Świąt Wielkanocnych lubię….”.

4. Przejście do pracowni.

5. Instruktarz do wykonania ozdób świątecznych.

6. Wykonywanie jajek- pisanek techniką De Qupage.

7. Podsumowanie.

8. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

 


KONSPEKT XX

TEMAT: MÓWIMY NIE !

Data: 06.04.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna postawy, jakie można przyjmować wobec innych.
 • Rodzic potrafi rozpoznawać reakcje agresywne, uległe i asertywne.
 • Rodzic na podstawie testu potrafi określić stopień nasilenia (niski, umiarkowany, wysoki) swojej postawy asertywnej w kontakcie z obcymi, jak i bliskimi..
 • Rodzic potrafi wypełnić test i obliczyć jego wyniki za pomocą komputera.
 • Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Mówię nie…”.

4. Tworzenie przez rodziców przykładów trzech postaw: uległości, asertywności i agresji.

5. Mini- wykład na temat ww postaw.

6. Wypełnienie przez rodziców testu asertywności za pomocą komputera.

7. Obliczanie i interpretacja wyników.

8. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

 

TEST ASERTYWNOŚCI

INSTRUKCJA:
Poniżej znajduje się lista 35 pytań.
Proszę odpowiedzieć na każde, zaznaczając jedną z czterech możliwych odpowiedzi.

 

1 Czy wiesz jak się zachować gdy ktoś cię chwali?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

2 Czy odczuwasz złość, gdy ktoś cię krytykuje?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

3 Czy poprosiłbyś/abyś przyjaciela o przysługę, nawet jeżeli wcześniej kilkakrotnie ci odmówił/a?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

4 Czy miewasz wrażenie, że inni nie dostrzegają twoich dobrych chęci?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

5 Czy stanowczo sprzeciwiasz się, gdy ktoś wyrządza komuś innemu krzywdę?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

6 Czy zdarza Ci się przeżywać taką sytuację, że inni atakują Twoje zdanie, a Ty masz kłopot z jego obroną?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

7 Czy otwarcie mówisz o swoich planach, nawet jeśli nie odpowiadają one innym?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

8 Czy zdarza Ci się nie tolerować odmienności innych ludzi?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

9 Czy masz zwyczaj reagować niepokojem i napięciem, gdy Twój rozmówca ma odmienne zdanie od Twojego?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

10 Czy wyrażasz swoje opinie, nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że inni stracą do ciebie sympatię?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

11 Czy masz zwyczaj podejmować decyzje za inne dorosłe osoby?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

12 Czy często odnosisz wrażenie, że inni cię nie szanują i nie liczą się z twoim zdaniem?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

13 Czy bez oporów prosisz innych o pomoc, gdy z czymś sobie nie radzisz?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

14 Czy potrafisz prosto w twarz powiedzieć rozmówcy, że cię uraził?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

15 Czy kontynuujesz prowadzenie sprzeczki, mimo że druga osoba od dłuższego czasu ma jej dosyć?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

16 Czy potrafisz pokonać zażenowanie i zwrócić uwagę, gdy ktoś wtrąca się w twoje sprawy?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

17 Czy złoszcząc się, masz zwyczaj używania wyzwisk i niecenzuralnych wyrazów?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

18 Czy umiesz odmówić, gdy ktoś Cię o coś prosi, a Ty zdecydowanie nie chcesz tego wykonać?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

19 Czy zdarza Ci się kupić jakąś rzecz, na którą właściwie nie masz ochoty, tylko dlatego, że trudno Ci było odmówić sprzedawcy?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

20 Czy zdarza Ci się chwalić swoich przyjaciół, znajomych czy członków rodziny?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

21 Jak często masz poczucie, że inni Cię wykorzystują?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

22 Czy potrafisz być otwarty/a i szczery/a w wyrażaniu niezadowolenia i złości?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

23 Czy często zdarza Ci się robić coś, na co nie masz ochoty, tylko dlatego, że nie potrafisz przeciwstawiać się otoczeniu?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

24 Jeżeli przeszkadza Ci, gdy ktoś pali papierosa blisko Ciebie, czy potrafisz to powiedzieć?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

25 Czy dzielisz się swoimi uczuciami z drugą osobą?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

26 Czy zdarza Ci się reagować złością, gdy ktoś ma odmienne zdanie od Twojego?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

27 Czy łatwo mówisz „nie mogę”, gdy nie chcesz czegoś zrobić?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

28 Czy zdarza Ci się kończyć zdania za inne osoby?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

29 Czy wahasz się przed zwróceniem towaru do sklepu, nawet jeśli jest on najwyraźniej wadliwy i nieużyteczny?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

30 Jeżeli ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób krzywdzący i niesprawiedliwy czy zwracasz na to uwagę?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

31 Czy zdarza ci się pouczać innych?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

32 Jeżeli ktoś pożyczył od Ciebie pieniądze i zwleka z oddaniem, czy wspominasz mu o tym?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

33 Czy masz trudności w krytykowaniu swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

34 Jak często wbrew sobie musisz wykonać polecenie służbowe lub czyjąś prośbę?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

35 Jak często podnosisz głos żeby zmusić innych do zrobienia tego, czego Ty chcesz?

bardzo często

często

czasami

bardzo rzadko

Dziękujemy!

 


 

KONSPEKT XXII

 MÓWIMY NIE ! Ciąg dalszy.

Data: 27.04.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna postawy, jakie można przyjmować wobec innych.
 • Rodzic potrafi rozpoznawać reakcje agresywne, uległe i asertywne.
 • Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Ulegam, gdy…”.

4. Tworzenie przez rodziców ” banku danych”- z czym kojarzy Wam się asertywność..

5. Mini- wykład na temat ” czym jest asertywność”.

6. Model asertywności.

7. Różnicowanie postaw: agresywnej, uległej, asertywnej.

8. Dopasowywanie przykładowych wypowiedzi do w.w. postaw.

9. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

10. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

11. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


 

KONSPEKT XXIII

TEMAT: JAK BYĆ ASERTYWNYM? DOBRE RADY!

Data: 04.05.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi różnicować zachowania uległe, asertywne i agresywne.
 • Rodzic wie, jakie są powody przyjmowania w.w. Postaw.
 • Rodzic wie, jak być asertywnym wśród najbliższych.
 • Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Przyjmuję postawę asertywną, gdy…”.

4. Test sprawdzający ” Rozpoznajemy postawy asertywne”.

5. Burza mózgów- dlaczego jesteśmy agresywni, ulegli czy asertywni. Jakie są tego konsekwencje.

6. Dobre rady dla Rodziców- ” Jak być asertywnym wśród najbliższych.

7. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

 

JAK BYĆ ASERTYWNYM WŚRÓD NAJBLIŻSZYCH???

 • Mów najbliższym coś miłego! 
 • Pytaj bliskich, jak minął dzień! 
 • Mów patrząc prosto w oczy! 
 • Używaj uprzejmych słów i komplementów! 
 • Chwal najbliższych! 
 • Przed rozmową opanuj wszystkie negatywne emocje! 
 • Proś, a nie wydawaj rozkazów:Czy mógłbyś…; Proszę Cię, żebyś…; Muszę Cię o coś poprosić…

   

 • Używaj słów zdradzających uczucia częściej niż wyrażających rozumienie: Wydaje mi się, że moglibyśmy… zamiast Myślę, że moglibyśmy… 
 • Rozpoczynaj zdania od takich wyrażeń:- Cieszyłbym się, gdyby…

  - Wolałbym, żeby…

  - Podoba mi się, że ty…

  - Czy mógłbyś, proszę…

  - Potrzebowałbym twojej pomocy przy…

  - Mam nadzieję, że będziesz chciał…

 

 


KONSPEKT XXIV

TEMAT: JAKO CZŁOWIEK MAM PRAWO…

Data: 11.05.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna PRAWA specjalisty ds. Public relations Herberta Feusterheima.
 • Rodzic zna schemat asertywnej odmowy.
 • Rodzic zna sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Jako człowiek mam prawo…”.

4. Zapoznanie Rodziców z PRAWEM specjalisty H. Feusterheima.

5. Asertywna odmowa- praca w grupach.

6. Schemat asertywnej odmowy.

7. Przedstawienie Rodzicom sposobów radzenia sobie z naciskiem.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XXV

TEMAT: ASERTYWNOŚĆ TO NIE TYLKO ODMAWIANIE…

Data: 18.05.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna asertywne zachowania tj. odmawianie, prośba, przyjęcie krytyki i pochwały.
 • Rodzic wie, jak reagować na krytykę.
 • Rodzic potrafi przyjąć pochwałę.
 • Rodzic potrafi jasno komunikować swoje prośby i oczekiwania.
 • Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ Dziękuję…”.

4. Mini- wykład na temat asertywnych zachowań.

5. Podział na grupy.

6. Odgrywanie przez Rodziców scenek obrazujących przykładowe zachowania asertywne.

7. Omówienie.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.