– Konspekty

Grupa Wsparcia


KONSPEKT I

TEMAT: SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WSPOMNIENIA Z WAKACJI.

 

Data: 14.09.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • ·Rodzic zna plan, harmonogram i główne cele Grupy Wsparcia
  • ·Poprawie ulega samopoczucie rodziców

 

 • ·Rodzic potrafi określić zasady, jakie chciałby, żeby obowiązywały na Grupie

 

Metody: podawcza, dyskusja, burza mózgów

Forma zajęć: grupowa, indywidualna

Pomoce: plan spotkań, kartki, długopisy, markery, ciasto przygotowane przez klasę SpdP pod opieką p. Patryn, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

 • ·Przywitanie przybyłych rodziców.
 • ·Określenie emocji i samopoczucia przez uczestników grupy.
 • ·Przedstawienie rodzicom harmonogramu spotkań.
 • ·Wspólne przypomnienie kontraktu- regulaminu Grupy Wsparcia.
 • ·Przedstawienie przez rodziców ich oczekiwań w stosunku do prowadzących grupę.
 • ·Swobodna dyskusja przy kawie i ciastku- wspomnienia z wakacji.
 • ·Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT II

TEMAT: WAKACJE PALCEM MALOWANE

 

 

Data: 21.09.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi wyrazić swoje emocje przez sztukę.
 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wspólnej pracy.
 • Rodzic zna jedną z metod pracy w Ośrodku „Malowanie 10 palcami”.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład, wspólne malowanie 10 palcami.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; farby, brystol, ręczniki papierowe, fartuchy, miski, woda, gąbki, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5. Dokończenie przez rodziców zdania „Największą radość w czasie wakacji sprawiło mi…”

6. Mini – wykład na temat metody „Malowanie 10 palcami”.

7. Przygotowanie sali.

8. Malowanie 10 palcami.

9. Czynności porządkowe.

 1. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.

Określenie ich nasilenia na skali.

 1. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT III

TEMAT:  „Moje- Twoje”.

Data: 06.10.2017 r.

Nauczyciele prowadzący:Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • ·Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW.
 • · Rodzic bierze aktywny udział w Sesji Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • ·Poprawie ulega samopoczucie Rodziców.

 

Metody: swobodna rozmowa, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę II SPdP, kącik kawowy, kolorowa chusta, płyta z muzyką relaksacyjną.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „ w relacji z drugą osobą ważne dla mnie jest…”.

4. Mini- wykład na temat ” Czym jest metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne”.

5. Przejście na salę gimnastyczną.

6. Sesja Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

7. Relaksacja.

8. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT IV

TEMAT: RAZEM – PRZYJEMNIE I ZE SMAKIEM

 

 

Data: 12.10.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna system komunikacji alternatywnej PCS i potrafi się nim posługiwać.
 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wspólnej pracy.
 • Rodzic zna jedną z metod pracy w Ośrodku „Komunikacja za pomocą symboli PCS ”.

Metody: swobodna rozmowa, wspólne wykonywanie ciasta ze śliwką.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; produkty potrzebne do wykonania ciasta, ręczniki papierowe, tarka, mikser, miska, fartuchy, ścierki, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Swobodna rozmowa.

3. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5. Dokończenie przez rodziców zdania „Kiedy Krzątam się w kuchni, lubię gdy…”

6. Wspólne przygotowanie ciasta do pieczenia według przepisu z symbolami PCS.

7. Czynności porządkowe.

 1. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.

Określenie ich nasilenia na skali.

 1. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT V

TEMAT: POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ

 

 

Data: 19.10.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi rozpoznać pomoce dydaktyczne do metody Montessori.
 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wspólnych zajęć.
 • Rodzic zna jedną z metod pracy w Ośrodku „Metoda Montessori”.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład, wspólne zabawy z wykorzystaniem metody Montessori.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; cylindry, kule, miski, dywaniki, woda, chustki, tacka, świeczki, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

4. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

5. Dokończenie przez rodziców zdania „Kiedy pomagam innym…”

6. Mini – wykład na temat metody „Montessori”.

7. Zajęcia wstępne, przywitanie.

8. Zajęcia właściwe – z wykorzystaniem pomocy Montessori

9. Zajęcia końcowe – lekcja ciszy.

 1. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.

Określenie ich nasilenia na skali.

 1. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT VI

TEMAT: RUCH TRENINGIEM MÓZGU!

 

Data: 25.10.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW – Integrację Sensoryczną.
 • Rodzic bierze aktywny udział w zajęciach Integracji Sensorycznej.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: mini- wykład, zajęcia praktyczne.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, sala Integracji Sensorycznej, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie zdania „ Moim ulubionym zapachem jest …, kojarzy mi się on z …”

4. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

5. Mini wykład na temat metody Integracji sensorycznej.

6. Zejście do sali SI, zajęcia praktyczne.

7. Omówienie zajęć.

8. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

9. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT VII

TEMAT: PAMIĘTAMY

 

 

Data: 02.11.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna jedno z zadań statutowych Ośrodka i uczestniczy w jego realizacji.
 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wspólnych zajęć.
 • Rodzic wie, że jednym z zadań statutowych SOSW jest kultywowanie różnego rodzaju świąt.

Metody: swobodna rozmowa, wspólne wyjście na cmentarz św. Michała, palenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach bliskich zmarłych, modlitwa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

 1. Przywitanie przybyłych rodziców.
 2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.
 3. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.
 4. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.
 5. Dokończenie przez rodziców zdania „Święto Zmarłych jest dla mnie…”
 6. Wspólne wyjście na cmentarz św. Michała.
 7. Palenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach bliskich zmarłych, modlitwa.
 8. Powrót do Ośrodka.
 9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.

Określenie ich nasilenia na skali.

Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT VIII

TEMAT: PAMIĘTAMY c.d.

 

 

Data: 09.11.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna jedno z zadań statutowych Ośrodka i uczestniczy w jego realizacji.
 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas wspólnych zajęć.
 • Rodzic wie, że jednym z zadań statutowych SOSW jest kultywowanie różnego rodzaju świąt.

Metody: swobodna rozmowa, wspólne wyjście na cmentarz św. Michała, palenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach bliskich zmarłych, modlitwa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

 1. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.
 2. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.
 3. Dokończenie przez rodziców zdania „Pamiętam…”
 4. Wspólne wyjście na cmentarz św. Michała.
 5. Palenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach bliskich zmarłych, modlitwa.
 6. Powrót do Ośrodka.
 7. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.

Określenie ich nasilenia na skali.

 1. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT IX

TEMAT: JESTEM KASZTANEK MAŁY…

 

Data: 16.11.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW „Metodę Ośrodków Pracy”
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.
 • Rodzic aktywnie uczestniczy i dobrze się bawi podczas zajęć prowadzonych Metodą Ośrodków Pracy.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład,

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, kasztany, wykałaczki, symbole PCS,  karta ze zdaniem do dokończenia, karta z zagadką, płyta CD, magnetofon, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

 1. Przywitanie przybyłych rodziców.
 2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.
 3. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.
 4. Mini wykład na temat Metody Ośrodków Pracy.
 5. 5.      Dokończenie przez rodziców zdania: ”Jesienią…”
 6. Zajęcia wstępne (powitanie z rodzicami piosenką „Wszyscy są ”, lista obecności, określenie emocji, ustalenie daty, obserwacje zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody,)
 7. Praca poznawcza – zagadka, piosenka z pokazywaniem „Jestem kasztanek mały…”,.
 8. Ekspresja – wykonywanie ludzików z kasztanków, wystukiwanie rytmu ludzikami do piosenki „Taniec kasztanków”
 9. Zajęcia końcowe.
 10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT X

TEMAT: JESTEM KASZTANEK MAŁY… C.D.

 

Data: 23.11.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW „Metodę Ośrodków Pracy”
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.
 • Rodzic aktywnie uczestniczy i dobrze się bawi podczas zajęć prowadzonych Metodą Ośrodków Pracy.

Metody: swobodna rozmowa, mini wykład,

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, kasztany, wykałaczki, symbole PCS,  karta ze zdaniem do dokończenia, karta z zagadką, płyta CD, magnetofon, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2.Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

 1. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.
 2. Mini wykład na temat Metody Ośrodków Pracy.
 3. 5.      Dokończenie przez rodziców zdania: ”Jesienią…”
 4. Zajęcia wstępne (powitanie z rodzicami piosenką „Wszyscy są ”, lista obecności, określenie emocji, ustalenie daty, obserwacje zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody,)
 5. Praca poznawcza – zagadka, piosenka z pokazywaniem „Jestem kasztanek mały…”,.
 6. Ekspresja – wykonywanie ludzików z kasztanków, wystukiwanie rytmu ludzikami do piosenki „Taniec kasztanków”
 7. Zajęcia końcowe.
 8. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.

KONSPEKT XI

       TEMAT: 5 SEKUND       

 

Data: 30.11.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW – wykorzystanie gier dydaktycznych do rozwijania umiejętności poznawczych i społecznych dzieci.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.
 • Rodzic aktywnie uczestniczy i dobrze się bawi podczas zajęć.
 • Potrafi pracować pod presją czasu.

Metody: swobodna rozmowa, gra towarzyska.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, karta ze zdaniem do dokończenia, gra „5 sekund”, ciasto przygotowane przez klasę III SPdP, kącik herbaciano – kawowy.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji z jakim przychodzą, określenie ich nasilenia na skali.

4. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

5. Dokończenie przez rodziców zdania „Moją ulubioną grą jest…”

6. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

7. Gra towarzyska „5 sekund” .

8. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XII

TEMAT: „Życzę Ci… ”

 

Data: 07.12.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic zna jedną z metod pracy w SOSW- Arteterapia.
 • Rodzic bierze aktywny udział w zajęciach- wykonuje kartkę świąteczną.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: mini- wykład, zajęcia praktyczne.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, sala Integracji Sensorycznej, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie zdania „Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę sobie…”

4. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

5. Mini wykład na temat arteterapii.

6. Rozdanie materiałów- kartki, ozdoby, kleje itd.

7. Wykonywanie przez rodziców kartek świątecznych dla sponsorów szkoły.

8. Omówienie zajęć.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XIII

TEMAT: Świąteczne przysmaki!

 

Data: 14.12.2017 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

 

Cele główne:

 • Rodzic dzieli się swoimi przepisami kulinarnymi z innymi,
 • Rodzic bierze aktywny udział w tworzeniu wspólnej książeczki kucharskiej,
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: mini- wykład, zajęcia praktyczne.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie zdania „ Moją ulubioną świąteczną potrawą jest ..”

4. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

5. Wspólne tworzenie „grupowej książeczki kucharskiej”.

6. Omówienie zajęć.

7. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

8. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XIV

            TEMAT: „Poświąteczna regeneracja!”

Data: 04.01.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic potrafi zrelaksować się podczas zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Rodzic poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne drugiej osobie na twarz i dłonie.
 • Rodzic potrafi dostrzec, jak ważny jest czas poświęcony samemu sobie.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

Metody: swobodna rozmowa.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt; wygodne fotele; świece zapachowe; maseczki na twarz i dłonie; ręczniki; ciepła woda; muzyka relaksacyjna; zamiast ciasta- deska świeżych owoców i sok z zielonej pietruszki.

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.
2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.
3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie przez rodziców zdania „Kiedy mam chwilę tylko dla siebie, lubię….”.
4. Swobodna rozmowa przy owocach i soku.
5. Pogadanka na temat „ jaką mam cerę, jak o nią dbam, którą maseczkę wybieram”.
6. Podział na grupy ( po 2 osoby).
7. Przejście do przygotowanej sali (z fotelami, lampkami zapachowymi, muzyką relaksacyjną)
8. Nakładanie sobie nawzajem w parach maseczek na twarz, szyję i dłonie.
9. Czynności porządkowe.
10. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.
11. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania.


KONSPEKT XV

TEMAT: „SŁOWA ZŁOTEM SZEPTANE”     

 

 

Data: 11.01.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.
 • Rodzic aktywnie uczestniczy i dobrze się bawi podczas uczestnictwa w spotkaniu
  „Słowa złotem szeptane, czyli betlejemskie przesłanie” w piwnicach Midasa,
  przy ul. Słowackiego 2.
 • Rodzic kultywuje tradycje świąteczne podczas wspólnego kolędowania.
 • Rodzic integruje się ze społecznością ziemi strzyżowskiej.

Metody: swobodna rozmowa, wspólne śpiewanie kolęd.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt.

Przebieg spotkania:

1. Spotkanie z Rodzicami na strzyżowskim rynku.

2. Wspólne wejście do piwnic Midasa i aktywne uczestnictwo w spotkaniu „Słowa złotem szeptane, czyli… betlejemskie przesłanie”.

3. Program spotkania:

 • Modlitewnik poetycki, czyli śpiewa dusza moja Panu w wierszach znanych
  i niespodziewanych w interpretacji mieszkańców ziemi strzyżowskiej,
 • Złota Jerozolima i biedne Betlejem – kolędy dla tęczowego Boga,
 • Ziemia obiecana – zaśpiewajmy razem tak jak przodkowie nasi.

4. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XVI

TEMAT: „Zima ech że ty! ”

 Data: 18.01.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic zna kolejną z metod pracy w SOSW tzw. Stymulację polisensoryczną wg pór roku „Poranny Krąg”.
 • Rodzic bierze aktywny udział w zajęciach- poddaje się stymulacji zmysłów: dotyku, smaku, powonienia, słuchu, wzroku.
 • Rodzic doskonali wrażliwość zmysłową angażując zmysły w trakcie działalności.
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców- rodzic odczuwa przyjemność z relaksu i odpoczynku.

Metody: metoda wielozmysłowego poznawania świata „Poranny Krąg”,

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: konspekt, Białe i niebieskie materiały, ciemne zasłony na okna, lampka zapachowa, olejek miętowy, oliwka, białe i niebieskie płachty materiału, trójkąty , piosenki o tematyce zimowej , lampa ultrafioletowa, odtwarzacz CD, gąbki, słoik, śnieg, lód, gwiazdki, hula hop z bibułą, pocięta bibuła, zimne ognie, bańki, przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie zdania „Dotyk…”

4. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

5. Mini wykład na temat metody „Porannego Kręgu”.

6. Przejście do specjalnie przygotowanej sali.

7. Zajęcia „Poranny Krąg- zima”.

8. Omówienie zajęć.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.


KONSPEKT XVII

TEMAT: „Interaktywnie i nowocześnie! ”

 

Data: 25.01.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Joanna Bury, Magdalena Wojtaszek

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Rodzaj zajęć: grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy: rodzice dzieci uczęszczających do SOSW w Strzyżowie

Cele główne:

 • Rodzic poznaje nowoczesne technologie w edukacji szkolnej stosowane w naszym Ośrodku- tablica interaktywna.
 • Rodzic zna zalety stosowania nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej.
 • Rodzic bierze czynny udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • Poprawie ulega samopoczucie rodziców.

 

Metody: mini wykład, tablica interaktywna.

Forma zajęć: grupowa, indywidualna.

Pomoce: tablica interaktywna, konspekt, ciasto przygotowane przez klasę I SPdP, kącik kawowy.

 

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przybyłych rodziców.

2. Przedstawienie rodzicom tematu spotkania i treści konspektu.

3. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia z jakim przychodzą. Określenie ich nasilenia na skali. Dokończenie zdania „Nowością technologiczną w moim życiu…”

4. Swobodna rozmowa przy kawie i ciastku.

5. Mini wykład na temat stosowania nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej .

6. Przejście do specjalnie przygotowanej sali.

7. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

8. Omówienie zajęć.

9. Przedstawienie przez uczestników Grupy emocji i samopoczucia na końcu spotkania. Określenie ich nasilenia na skali.

10. Podsumowanie spotkania – zaproszenie na kolejne zajęcia.