♦ Metoda M. Montessori

 Maria Montessori 


E. M. Standing: „M. Montessori, her life and work”

 • Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiarawall we Włoszech.

 • W roku 1897 podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego, podczas której zwróciła szczególną uwagę na dzieci upośledzone umysłowo.

 • Wiosną 1890 roku, otworzono w Rzymie Instytut Medyczno-Pedagogiczny Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych.

 • Powstanie w 1907 roku instytucji wychowawczej Case dei Bambini–Domy Dziecięce.

 • W 1929 roku powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które staje się centralną organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw montessoriańskich w świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli.

 • Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłane humanistyczne zawarte w ideach swojej metody wychowawczej, Maria Montessori została wyróżniona tytułami Doktora Honoris Causa, na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej, była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

 • W maju 1951 roku odbył się ostatni kongres Montessori z jej udziałem.


Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.

„Została pochowana na małym, katolickim cmentarzu w Noordwijk, grób jej zdobi piękny pomnik wzniesiony przez jej zwolenników. Ale pomnikiem o wiele wspanialszym i – chcemy wierzyć – o wiele trwalszym, jest i będzie ten zbudowany radością i szczęściem, które emanują od tysięcy dzieci, w każdej części świata.” 

 

 

Cele pedagogiki Montessori

 • rozwijanie indywidualnych cech osobowości,
 • formowanie prawidłowego charakteru,
 • zdobywanie wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej
  i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.


Zadania pedagogiki Montessori:

 • uczenie przez działanie i obserwacja,
 • samodzielność,
 • koncentracja,
 • lekcje ciszy,
 • porządek,
 • społeczne reguły,
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.

Materiały Montessori


Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany materiałem Montessori. Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską
  o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 3. Materiał szkolny – do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.
 5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne.

 

Do cech charakterystycznych dla materiału montessoriańskiego można zaliczyć:

1) atrakcyjny wygląd i precyzję wykonania,

2) logiczną spójność ogniw i ciągów tematycznych,

3) konstrukcję umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów.

 

Zasady pedagogiczne:

 • Zasada swobodnego wyboru materiału,
 • Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy,
 • Zasada swobodnego wyboru czasu pracy,
 • Zasada swobodnego wyboru formy pracy,
 • Porządku,
 • Ograniczenia,
 • Izolowania trudności,
 • Transferu,
 • Samokontroli.

 

Odnośniki do stron: